NER Group: nov stil odnosov v delovnem okolju

Ner Group predstavlja kratice za Neuvo Estilo de Relaciones oz. nov stil odnosov. Podjetje je ustanovil Koldo Saratxaga, ki je dokazal, da lahko s pomočjo “Ner” filozofije dvigne podjetje od grozečega bankrota do uspešne zgodbe. 

Začetki “Ner” filozofije in podjetje Irizar

Leta 1991 je bilo podjetje Irizar na robu bankrota in takrat je Kaldo Saratxaga prevzel vodenje podjetja. Stanje podjetja je bilo resno: v enem letu je podjetje dvakrat zamenjalo vodstvo, morala podjetja in zadovoljstvo zaposlenih je bilo na dnu. 

Podjetje je v 14 letih vodenja pod Kaldom doživelo razcvet. Hierarhična struktura je bila zamenjana za mrežo samo-organiziranih timov, ki so bili združeni v tri glavne skupine. Glavna skupina je bila odgovorna za proizvodnjo luksuznih avtodomov, sestavljalo jo je 650 zaposlenih. 50 ljudi je skrbelo za odnose s strankami, medtem ko je samo 10 posameznikov skrbelo za koordinacijo celotno organizacije. Skupine so bile organizirane multidisciplinarno po principu samo-organizacije in so opravljale vse funkcije. V podjetju je bilo tako cca 120 mikropodjetij, vsako sestavljeno iz 4 do 5 posameznikov in enega timskega vodje, ki so ga člani med sabo izbrali sami. 

Za te ekipe je značilo, da so uživali visok nivo avtonomije in da so imele svobodo odločanja, hkrati pa so bile odgovorne za svoje odločitve in uspeh. Ekipe si same postavljajo cilje in si načrtujejo delo. Nobenega nadzora ni bilo nad prihajanjem in odhajanjem delavcev, vsem je bilo zaupano, da bodo opravili 8 ur dela. Nadurnega dela ni bilo. Cilji, načrti in rezultati ekip so bili javni znotraj organizacije. Evalvacije ekip so temeljile na timskem delu in ne na individualnemu doprinosu. 

Plače so bile razdeljene na tri nivoje. Vsi zaposleni, ki so bili vključeni v proizvodnjo produkta, so imeli enake plače ne glede na izkušnje ali starost. Najvišje plačana oseba v podjetju je lahko zaslužila maksimum trikratnika plače tistega z najnižjo plačo. Ni bilo bonitetnih nagrad. Dobiček je bil med vse zaposlene razdeljen enakomerno. Kar nekaj let so zaposleni prejeli tudi do dodatnih 25.000eur. Če bi bile izgube (v 14 letih vodenja s strani Kalda Saratxaga izgube sicer ni bilo), bi timi prispevali iz lastnih sredstev oz. bi se strinjali glede zmanjšanja plače. 

Klado Saratxaga je namesto hierarhije implementiral sistem, ki je osredotočen na ljudi, močno pripadnost strank in na opolnomočene zaposlene. V 14 letih je Irizar letno dosegal v povprečju 23,9% rast. Podjetje je odprlo podružnice na Kitajskem, v Braziliji, Mehiki, Maroku, Indiji in JAR. Njihova kapaciteta je narasla iz 226 avtodomov letno na 1600. Čas proizvodnje je bil skrajšan iz 38 na 14 dni. Podjetje je zaposlovalo 3000 ljudi. Njihov tržni delež je znašal 40%, prihodki pa so znašali okoli 550 milijonov eurov letno. 

Ustanovitev K2K Emocionando

Zaradi neverjetnega uspeha podjetja, je Irizar letno obiskalo preko 4000 ljudi. Kljub temu se večina le-teh ni odločila slediti viziji Kalda Saratxage, saj so bili mnenja, da tak pristop v njihovem podjetju ne bi nikoli deloval. Saratxaga je zato leta 2005 prenehal voditi Irizar in ustanovil svoje podjetje K2K Emocionando, katerega namen je podpirati podjetja pri transformaciji njihovega načina dela. V 15 letih je podjetje K2K pomagalo več kot 50 podjetjem pri njihovi transformaciji. 

NER Group

25 podjetij se je odločilo pridružiti in postati del NER Group, ki trenutno zaposluje več kot 2700 ljudi in ima letno okoli 400 milijonov evrov prihodkov. NER group je prisotna v več kot 60 državah, podjetja so iz različnih industrij. Večina organizacij je sicer locirana v Španiji, natančenje v regiji Baskov. 

Številke NER group govorijo same zase:

 • Transformirana podjetja so že v prvem letu po preobrazbi v progresivno organizacijo povečala dobiček od 25% pa do kar 300%.
 • Produktivnost podjetij se je v povprečju zvišala za 40%.
 • Absentizem se je v povprečju zmanjšal za 32% v primerjavi s preostalimi podjetji v Španiji.
 • Plače zaposlenih so v povprečju zrasle za 41%.
 • Bruto marže izdelkov so v nekaterih proizvodnih podjetjih zrasle za 51% že v prvem letu.

Misija Ner Group je postati zveza raznolikih podjetij, ki jih združuje nov stil odnosov (NER), deljenje izkušenj, sinergij in znanja. Gre za zvezo podjetij, ki želijo doseči pravičen in trajnosten razvoj ljudi. Gre za zvezo podjetij, kjer ljudje bolj cenijo znanje kot kapital in verjamejo v inkluzivno in uravnoteženo družbo, ki živi v sožitju z naravo. 

NER Group temelji na treh principih:

 • Zaposleni 

Ner Group ceni svoje ljudi. Njihovi zaposleni so najpomembnejši in najdragocenejši del organizacije. 

 • Stranke

Ner Group ceni svoje stranke, njihovo zadovoljstvo je prioriteta. Velika večina zaposlenih poroča, da je zadovoljstvo stranke njihova glavna vsakodnevna naloga. 

 • Skupnost

Ner Group ceni lokalno okolje in družbo. Vsako leto donira čas zaposlenih in del dobička v aktivnosti za izboljšanje družbe in okolja. Vsaka organizacije znotraj Ner Group donira 3% svojega dobička in 2% delovnega časa zaposlenih. 

Glavne vrednote so zaupanje, svoboda, odgovornost, zavezanost, dobrodelnost, transparenca in vizija prihodnosti. 

Njihove vrednote se kažejo kot:

 • Visoka zavezanost etičnemu delovanju,
 • Timsko delo in ne hierarhija,
 • Odprta komunikacija, transparentnost
 • Svoboda in odgovornost, enakost,
 • Dobrodelnost in deljenje dobička
 • Prispevanje k izboljšanju družbe. 

Struktura organizacij znotraj Ner Group

 1. Samo-organizirani timi s predstavniki, ki jih timi izvolijo sami
 2. “Steering” tim, ki ima generalnega koordinatorja 
 3. “Commitment” tim

Samo-organizirani timi

Ner Group verjame, da tradicionalne organizacijske strukture omejujejo posameznikovo avtonomijo in posledično motivacijo, strast in ideje. Če pustimo ekipam, da sami sprejemajo odločitve, omogočamo rast, inovativnost in nove ideje. Vsak zaposlen je član vsaj enega tima. Obstajajo 4 vrste samo-organiziranih timov:

 1. Timi, ki so v direktnem stiku s strankami 
 2. Timi, ki so odgovorni za izdelavo produktov ali storitev. 
 3. Podporni timi: timi, ki so odgovori za podporo prvih dveh timov. 
 4. Začasni timi: Timi so vzpostavljeni za namen specifičnega projekta ali odločitve. Ko je cilj dosežen, je tim razpuščen.

Še nekaj značilnosti timov znotraj Ner Group:

 1. Velikost: Ekipe  so velike od 3 do 15 zaposlenih, v povprečju je v ekipi 5 ljudi. Manjše ekipe lažje dosegajo cilje, komunicirajo in delijo ideje. Ko se zaposleni čutijo kot pomemben del ekipe, postanejo bolj zavzeti, predani in zavezani podjetju. 
 2. Predstavnik ekipe: vsaka ekipa izvoli svojega predstavnika, ki je pogosto neformalni vodja. Ta oseba predstavlja ekipo na sestankih z drugimi ekipami. Vloge v ekipi lahko rotirajo. Izvoljeni vodja nima nobene moči zaradi svojega statusa v smislu odločanja. 
 3. Samo-organizacija in samo-regulacija: Ner Group verjame, da lahko najboljše odločitve sprejemajo ekipe z visoko stopnjo avtonomije. Ekipe torej sami izbirajo svoje vodje, se dogovarjajo za vloge znotraj le-te, zaposlujejo nove ljudi in se usklajujejo z ostalimi ekipami in partnerji. Ekipe same nadzirajo svoje aktivnosti, same postavljajo cilje in se odločajo. 
 4. Vloge: Člani ekipe pogosto menjajo svoje vloge in pridobivajo izkušnje na različnih področjih. Tako izboljšujejo svoje znanje, znanje ekipe in celotne organizacije. Ne gre se za to, da vsi lahko počnejo vse, ampak za vsako pomembno vlogo obstaja vsaj nekaj ljudi, ki jo lahko opravlja. Zato vloga ni nikoli odvisna samo od enega človeka. Ko je kreiran nov položaj, imajo prednost za zasedbo člani ekipe pred novimi člani.
 5. Usklajeni osebni in kolektivni interes: Člani ekipe razumejo, kako prispevajo k skupnemu cilju in da je njihov prispevek večji kot samo vsota različnih delov. Odnosi so zelo pomembni, ampak to ne pomeni, da ni trenj in konfliktov. Ravno nasprotno – zaradi želje po izboljšanju je pogosta samorefleksija ekip in pa nestrinjanje. Edino vodilo pri konfliktih je, da je komunikacija spoštljiva. 

Ritem sestankov je odvisen od timov, nekateri timi se dobivajo tedensko ali celo pogosteje, drugi na 14 dni ali en mesec, Pomembno je, da je ritem sestankov enakomeren ter da imajo sestanki vedno jasno strukturo, namen in cilj. Sestanki so vedno vodeni s pomočjo facilitatorjev, ki omejujejo odprte diskusije, skrbijo za agendo in poskrbijo, da je na koncu sestankov sprejeta odločitev. 

Organizacije v Ner Group tako na prvo mesto vedno postavljajo zaposlene, njihove odnose, kompetence, aspiracije, talente. Ner Group verjame, da so zaposleni največje bogastvo podjetja, ki je neprimerljivo z materialnimi dobrinami. 

Vir: Corporate rebels