Panelfisa: zaposleni na prvem mestu

Panelfisa je eno izmed podjetij, vključenih v NER Group, ki se ukvarja z izdelovanjem različnih vijakov za avtomobilsko industrijo in različne gospodinjske aparate. Njihova transformacija v progresivno organizacijo se je začela leta 2010, ko so se znašli v težavah – kvaliteta izdelkov ni bila zadostna, soočali so se z izgubami na področju logistike, organizacijska kultura je bila izredno toksična, brez komunikacije med različnimi nivoji zaposlenih. S podobnimi težavami so se začeli srečevati že leta 2000, najeli različne zunanje svetovalce, poskušali implementirati različne tehnike, ampak nič ni delovalo. Njihove interne težave so začele vplivati na odnose s kupci, ampak kljub očitnim znakom, da nekaj ne deluje, se ni spremenilo nič. Še vedno je odločitve sprejemala le peščica ljudi, imeli so ogromno sestankov, ampak napredek ni bil viden. 

Leta 2010 so se odločili, da najamejo podjetje K2K, ki se ukvarja s transformacijo podjetij iz tradicionalnih v progresivne organizacije. Pred prvim sestankom so predstavniki Panelfise obiskali tri podjetja, ki jih je K2K že transformiral, in od blizu spoznali NER filozofijo podjetja K2K. To jih je prepričalo, da se podajo na pot progresivne transformacije. Vodstvo je idejo predstavilo zaposlenim in jim ponudilo, da tudi sami obiščejo ista podjetja. 

Transformacija se je začela v decembru 2010, ko so vsi zaposleni podali svoj glas o transformaciji. Odločitev je bila soglasna, vsi zaposleni so glasovali za transformacijo podjetja v progresivno organizacijo. 

Podjetje je sedaj organizirano v mrežo med seboj povezanih timov. Nekateri timi so usmerjeni v stranke, drugi te iste time podpirajo, imajo tim, ki skrbi za zavzetost zaposlenih in tim, ki skrbi za usmerjanje podjetja. V timu za usmerjanje podjetja je tudi direktor, ki ima naziv generalnega koordinatorja, poleg njega pa so v tem timu tudi demokratično izvoljeni predstavniki vseh ostalih timov. Tim za usmerjanje skrbi, da podjetje sledi uresničevanju svojega poslanstva in namena. Timi se dobivajo na vnaprej določenih sestankih, ki predstavljajo njihov poslovni ritem. Imajo kratke dnevne sestanke, ki potekajo znotraj ekip ali pa med ekipami, ki so zelo tesno povezane med seboj. Tedenski sestanki so namenjeni usklajevanju z več ekipami, s katerimi sodelujejo. Mesečni sestanki so dejansko namenjeni usmerjanju podjetja in pregledu mesečnih aktualnih podatkov. Na koncu leta ima celotno podjetje srečanje z namenom priprave letnega načrta idej. Vsaka ekipa analizira svoje trenutno stanje in predlaga ideje za izboljšave za naslednje leto. Tim, ki skrbi za usmerjanje na podlagi predlogov oblikuje letni dokument Načrt novih idej. Dokument je predstavljen na skupnem srečanju, kjer vsi zaposleni glasujejo, ali je dokument sprejet ali ne oz. podajo svoje predloge.

Poleg spremembe strukture podjetja so ukinili tudi kar polovico plačnih nivojev in v treh letih od začetka transformacije plače vseh zaposlenih v povprečju dvignili za 6,15%. Vzpostavili so tudi nov sistem spremljanja uspešnosti podjetja, saj samovodeni timi potrebujejo mesečne in transparentne podatke, zato da se lahko učinkovito odločajo. Seznanjeni so z vsemi finančnimi parametri podjetja: mesečni prihodek, fiksni stroški, rast/upad prodaje, stroški za plače ipd. Podatki so prikazani tako, da jih vsi razumejo, hkrati pa so imeli tudi vsi zaposleni zagotovljeno izobraževanje. 

Prvi znaki uspešne transformacije:

  • V enem letu se je vrednost proizvodnje izdelkov zvišala iz €33,000/dan na €52,000/dan.
    • V 6 mesecih so izboljšali dostavo tako, da je čas od naročila do dostave v povprečju trajal pol dneva.
    • V prvem letu je prodaja zrasla za 9%, v drugem za 29% in v tretjem za 20%.
    • Leta 2011 so bili finančni rezulatati 5x boljši kot leta 2010, leta 2012 pa 4x boljši kot leta 2011.
  • V enem letu se je bruto marža zvišala za 51%.

Vir: Corporate Rebels