Viisi: samovodenost je možna tudi na področju financ

Viisi je nizozemsko podjetje, ki se ukvarja s hipotekami. Ustanovljeno je bilo leta 2010, ko je bil svet globoko v finančni krizi. Poslanstvo podjetja Viisi je spreminjanje sveta na področju finančnega sektorja. Njihov cilj je postati glavni akter na trgu hipotek na Nizozemskem. 

Temelj podjetja Viisi je njihova filozofija:  ‘People First, Customers Second, Shareholders last’ kar v slovenščini pomeni “Najprej ljudje (zaposleni), nato stranke in na koncu delničarji. Da v podjetju res živijo to filozofijo, dokazujejo številne nagrade, saj so bili večkrat nagrajeni kot najboljši zaposlovalec na Nizozemskem v letih 2019, 2020. Trenutno podjetje Viisi rangira na 4. mestu kot najboljši zaposlovalec v celotni Evropi (podeljevalec Great Place to Work). Zadovoljne pa so tudi njihove stranke – na platformi kot sta Trustpilot in Google dosega podjetje Viisi zadovoljstvo strank kar 9.8 od 10!

Viisi je del industrije, ki se ukvarja s hipotekami in je samo na Nizozemskem vredna več deset milijard letno. Industrija hipotek je sicer zelo razdrobljena, vloge so ločene (svetovalci za hipoteke, dajalci hipotek, banke ipd…). Viisi-jevi prihodki na leto dosegajo številke blizu milijarde, kar okvirno predstavlja 1% tržnega deleža. 

Pred svetovno finančno krizo so nizozemske ponudnike finančnih storitev plačevale finančne institucije. To je spodbudilo svetovalce in posrednike, da so strankam predstavljali in ponujali izdelke, ki niso bili vedno v najboljšem interesu kupca.

Med recesijo pa je postalo jasno, da ta model ni pravi, zato so poostrili zakonodajo in pravila. Leta 2010 je Ministrstvo za finance pozvalo k oceni pravil o nagrajevanju, kar je sprožilo prehod na svetovanje, usmerjeno k strankam, vendar je bilo sprememb malo in so se izvajale počasi. Takrat je bil ustanovljen Viisi – ustanovitelji so Frank Tukker, Hendrik Schakel, Hergen Dutrieux and Tom van der Lubbe. Ustanovitelji so bili sodelavci v eni izmed večjih nemških finančnih svetovalnih podjetij. 

1.1.2013 je Nizozemska z zakonom prepovedala provizije na zapletene storitve kot so npr. hipoteke, življenjska zavarovanja, zavarovanja nepremičnin ipd. Stranke so sedaj svetovalcem plačevale direktno za njihove storitve brez različnih posrednikov. Viisi je to metodo uporabljal že nekaj let, saj so verjeli, da bodo na ta način lahko nudili boljše, bolj trajnostne storitve v finančnem sektorju – končni cilj so bile boljše in bolj transparentne storitve za stranke in celotno družbo. 

Sociokratična, samo-organizirana struktura

Leta 2016 je Viisi svojo organizacijo spremenil v nov model, ki je temeljil na sociokratičnih principih samo-organizacije. Osnovni temelj je bil, da je odločanje razporejeno med vse zaposlene enakovredno. Tradicionalni managerski položaji so bili ukinjeni, delo je bilo razdeljeno na posamezne avtonomne vloge in odgovornosti.  Čeprav je bila tradicionalna hierarhija ukinjena, lahko rečemo, da jo je zamenjala hierarhija poslanstva. Viisi zelo veliko pozornosti posveča svojemu poslanstvu. Samo-organizirani timi imajo svoja poslanstva, ki prispevajo k skupnemu, glavnemu poslanstvu podjetja.

Še en vidik, ki Viisi uvršča v progresivno organizacijo, je absolutna transparentnost. Verjamejo, da morajo biti podatki javni – dostopni tudi zunanji javnosti – razen če seveda objava škodi zaposlenim ali podjetju. Poleg tega podjetje Viisi preko platforme Viisi Insights pomaga drugim podjetjem in organizacijam pri transformacijah v nov, progresiven način dela. 

Samo-organizirane ekipe so sestavljene glede na izziv – ko je izziv končan, ekipa razpade in se vzpostavi nova ekipa glede na kompetence in želje zaposlenih in glede na nov izziv. Gre za fluidno strukturo organizacije. Določeni krogi so stalni, ker predstavljajo stalne naloge, določeni pa samo začasni. 

Princip ‘People First, Customers Second, Shareholders last’

Temeljni princip Viisija je, da so njihovi zaposleni na prvem mestu in da imajo avtonomijo odločanja. Zakaj bi nekoga mikromanagirali in mu odvzemali avtonomijo? Viisi svoje zaposlene imenuje Viisionarji. Kot podjetje verjamejo, da če so njihovi zaposleni motivirani in zavzeti, bo ostalo sledilo avtomatično. Šele nato so na vrsti stranke, ki jim Viisionarji pomagajo in nudijo najboljše storitve za njih. Na koncu so delničarji – finančni uspeh se gradi dolgoročno. 

Viisi ima jasno vizijo: spremeniti finančni sektor, ga usmeriti v bolj trajnostno in dolgoročno delovanje s poudarkom na iskanju najboljše rešitve za stranke. Njihova strategija se imenuje “Trije horizonti” in vključuje:

  1. Postati vodilni ponudnik hipotek na Nizozemskem.
  2. Postati postati posojilodajalec za hipoteke.
  3. Spodbujati inovativnost in postati mednarodno podjetje. 

Programi in treningi za zaposlene ter sama struktura organizacije temeljijo na teoriji samo-determinacije, avtorjev Edward L. Deci and Richard Ryan. Njuna teorija predpostavlja, da smo vsi ljudje po naravi radovedni, se pripravljeni učiti in razvijati. Je pa naša notranja motivacija odvisna od avtonomije (koliko nadzora imamo nad tem, kar se učimo), kompetenc (sposobnost, da izvedemo določeno nalogo) in povezanosti (občutek pripadnosti). Teorija je postala popularna s pomočjo Daniela Pinka, ki je te tri komponente poimenoval avtonomija, mojstrstvo in občutek poslanstva. 

Viisi ima le eno zlato pravilo: “Treat others as you want to be treated” – ravnaj z drugimi kot bi želel, da drugi ravnajo s tabo. Ekipe imajo posamezne vloge in lastna poslanstva. Npr. ekipa, ki direktno komunicira s strankami je svoje poslanstvo poimenovala “Realising dreams” – uresničevanje sanj. Gre za tim specializiranih finančnih svetovalcev za hipoteke, ki imajo lastne stranke. Zaledna pisarna ima npr. poslanstva kot je  “Happiness Factory” – te ekipe skrbijo za podporo ekipi, ki dela direktno s strankami. 

Vloga HR

V Viisiju je beseda “Human Resources”  prepovedana, saj podjetje verjame, da zaposleni niso človeški viri, ampak ljudje. Zato podjetje nima tradicionalne HR ekipe, ampak imajo ekipo, ki se imenuje “People first”. Zelo veliko tradicionalnih vlog in nalog iz HR področja je decentraliziranih in razdeljenih med samo-organizirane time. Vsak tim skrbi sam za novo zaposlovanje, za mentorstvo, razvoj, letne dopuste ipd. Ekipa People First ima vlogo coachev, ki zaposlenim pomaga pri zasebnih ali profesionalnih izzivih, ki niso povezani z dnevnimi nalogami. To lahko vključuje tudi npr. nasvete za razvoj kariere, definiranje osebnega poslanstva, odkrivanje talentov,… V podjetju tudi nimajo določenih nazivov delovnih mest, vloge v timih so določene s pomočjo enakopravnega glasovanja. 

Viisonarji si lahko izberejo nove vloge v podjetju in razvijajo nove kompetence, ki ustrezajo njihovim talentom in osebnemu poslanstvu. 

Vloga sestankov in facilitatorjev

Upravljanje podjetje Viisi je dejansko sestavljeno iz dveh tipov sestankov in t.i. Poslovnega ritma. Vsi dogovori na sestanku (kateremkoli) so avtomatično poslani zaposlenim, kreirana je lista To do, do katere imajo dostop vsi. Transparentnost je glavno vodilo upravljanja podjetja – vsi podatki so javno dostopni vsem zaposlenim ves čas. Odločitve temeljijo na konsenzu ekipe. 

Vrste sestankov, ki jih imajo v podjetju Viisi so:

  • Sestanki, ki so vodeni po principih Holacracy
  • Sestanki, namenjeni upravljanju podjetja: vsak tim ima svoje sestanke, namenjene upravljanju tima
  • Taktični sestanki, namenjeni vsebinam, izzivom, s katerimi se podjetje srečuje. Po koncu sestanka vsi dobijo dokument “Projekti in akcije”.

Sestanki so vodeni s pomočjo facilitatorja, ki poskrbi za check – in vprašanja, agendo, spremljanje metrik, predstavitev prejšnjih dogovorov in sledenje napredku ter končni check-out. Diskusije se omejujejo, naenkrat govori le ena oseba. Cilj sestanka je vedno sprejetje določene odločitve in akcijski načrt, pa naj se gre za nov projekt ali pa za rešitev kakšne težave. Odločitve so sprejete s pomočjo konsenza. 

Za konec še citat enega od ustanoviteljev podjetja Viisi:

“Res verjamemo, da so zaposleni na prvem mestu in šele nato stranke. Ne moremo pričakovati, da bodo zaposleni dobro poskrbeli za stranke, če podjetje najprej dobro ne poskrbi za njih. Lahko pa pričakujemo, da bodo zaposleni, za katere je dobro poskrbljeno, enako dobro poskrbeli za naše stranke.”